Stacjonarny pomost przeładunkowy typu PPF/PPFA

Model przeznaczony dla ramp zewnętrznych i wewnętrznych. Znajduje zastosowanie, gdy zmostkowane mają być małe i średnie różnice wysokości pomiędzy krawędzią rampy, a powierzchnią ładunkową pojazdu.
Model PPFA wyposażony jest w segmentowy aluminiowy najazd, który dostosowuje się do szerokości przestrzeni ładunkowej oraz różnicy wysokości między poziomem krawędzi górnej rampy, a dolną krawędzią przestrzeni ładunkowej pojazdów.

Parametry

 

 

Długości nominalne (NL)1250, 1500, 1750, 2000 mm
Szerokości nominalne (NW)1500, 1750, 2000 mm
Zasięg górny (A)175, 225, 265, 310 mm
Zasięg dolny (B)245, 295, 340, 390 mm
Nośność nominalna6 ton (60 kN)

Opcje

Dopuszczalny kąt pochylenia według normy EN 1398 Użytkowanie pomostu poza dopuszczalnym kątem pochylenia ±12,5% (ok. ±7°) nie jest dopuszczalne. Podana wartość może być przekroczona tylko wtedy, gdy użytkownik wykluczy jakikolwiek poślizg (np. poprzez suche i czyste powierzchnie).

Do pobrania