Pomost przeładunkowy przesuwny typu PPV/PPVA

Pomost przeznaczony jest dla ramp zewnętrznych i wewnętrznych. Znajduje zastosowanie, gdy zmostkowane mają być małe i średnie różnice wysokości pomiędzy krawędzią rampy, a powierzchnią ładunkową pojazdu. Pomost przeładunkowy zamocowany jest na głowicy rampy stalowym zawiasem, a w procesie załadunku jest spuszczany na powierzchnię ładunkową za pomocą dźwigni obsługi. Pomost utrzymywany jest w profilu prowadzącym, który zamocowany jest do głowicy rampy i jest przesuwny na boki. Model PPVA wyposażony jest w segmentowy aluminiowy najazd.

Parametry

 

 

Długości nominalne (NL)1250, 1500, 1750, 2000 mm
Szerokości nominalne (NW)1500, 1750, 2000 mm
Zasięg górny (A)175, 225, 265, 310 mm
Zasięgi dolne (B)245, 295, 340, 390 mm
Nośność nominalna6 ton (60 kN)

Opcje

Dopuszczalny kąt pochylenia według normy EN 1398 Użytkowanie pomostu poza dopuszczalnym kątem pochylenia ±12,5% (ok. ±7°) nie jest dopuszczalne. Podana wartość może być przekroczona tylko wtedy, gdy użytkownik wykluczy jakikolwiek poślizg (np. poprzez suche i czyste powierzchnie).

Do pobrania