Naprowadzacze PEF/PEFE, PEK/PEKE

Naprowadzacze kół marki PROMStahl ułatwiają kierowcom wjeżdżać na teren przeładunku, przez co dokowanie staje się szybsze i wyeliminowane zostaje zagrożenie uszkodzenia pojazdu i budynku. Gładka powierchnia naprowadzaczt nie niszczy kół dokowanej ciężarówki. Proces dokowania przebiega szybciej oraz dokładniej (bez szczegółowych wskazówek z miejsca przeładunku). Trwałe mocowanie: przykręcane do podłoża (PEF, PEFE) lub betonowane (PEK, PEKE) to cenna i trafna inwestycja podnosząca bezpieczeństwo procesu przeładunku.

Opcje

Do pobrania