6 pomostów z najazdem 1000 mm, izolowaną platformą oraz specjalnymi uszczelkami szczotkowymi znalazły się w oddziale DHL w Przecławiu.

Jeden z pomostów to dok typu PT przeznaczony do obsługi  samochodów typu tir, pozostałe dostosowane są również do aut dostawczych i busów. Na stanowiskach przeładunkowych zamontowano odboje z dodatkową odstawką 100 mm, aby móc odsunąć naczepę od elewacji, co zapobiega uszkodzeniom.
Dwa z sześciu rękawów uszczelniających wyprodukowano w specjalnych, nietypowych wymiarach.

Oprócz bram dokowych, dostarczyliśmy również bramy zewnętrzne, wewnętrzne oraz 25 bram kurierskich ISO 60, które dzięki zastosowaniu grubszego materiału obniżają współczynnik przenikania ciepła. W komplecie  bramami kurierskimi zastosowano dodatkowe urządzenia: odboje gumowe mocowane na konsolach, kurtyny piankowe PMV, daszki PMK-D oraz lampy halogenowe i kasetony oznaczeniowe.